Horní menu > Výzkum

Výzkum

STARMANS electronics, s.r.o. má vlastní specializované oddělení výzkumu a vývoje, ve kterém firma provádí mimo jiné také experimentální výzkum. Odborníci společnosti se soustředí na aplikaci výsledků výzkumu v praxi a jejich ověření v provozu. Kromě vývoje průmyslových systémů firma provádí i výzkum v oblasti nových metod zpracování signálů a zpracování obrazu, jako i aplikování nanotechnologie v praxi.

STARMANS electronics, s.r.o. je aktivní především v oblasti výzkumu a vývoje kompletních průmyslových systémů. Chcete-li rozvíjet plně automatizovaný průmyslový systém je potřeba zaměřit se na komplexní řešení a proto je vhodné kontaktovat naši společnost již ve fázi návrhu. Při tvorbě systémů lze využít výsledky experimantalního výzkumu, praktické zkušenosti naší společnosti i naší nano laboratoř. Následující obrázek obecně představuje činnosti naší společnosti.

STARMANS electronics vývoj

Společnost je řešitelem výzkumných projektů, které jsou podporovány z prostředků MPO a fondů Evropské Unie. Projekty jsou vždy řešeny ve spolupráci s výzkumnými institucemi, jako jsou: Akademie Věd, České Vysoké Učení Technické v Praze nebo Technické Univerzity v Brně. STARMANS electronics, s.r.o. pravidelně publikuje své výsledky v tisku a poskytuje poradenské služby pro doktorské studium.STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com