Produkty | Skenery

Průmyslové skenery se používají pro přesný pohyb ultrazvukových sond v měřících aplikacích pro nedestruktivní testování. Softwarové vybavení našich skenerů umožňuje přesně definovat trajektorii ultrazvukových sond v souřadnicích X, Y a Z s možností určení rychlosti pohybu.

Manual scanner

Manual scanner for ultrasonic testing....

Manual scanner

Air - coupled

During the last decade, air coupled ultrasonic testing has advanced from being a laboratory curiosity, of little practical application, to a point where it is a viable technique for many manufacturing...

Air - coupled

Immersion scanner

In immersion testing, the transducers are placed in the water, above the test object, and a beam of sound is projected. Ultrasonic immersion testing has many applications and is suitable to provide de...

Immersion scanner
STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com