O společnosti
Horní menu > O společnosti

O společnosti STARMANS electronics

Společnost STARMANS electronics, s.r.o. byla založena v roce 1993 a díky své více než 25leté tradici patří mezi přední světové společnosti zabývající se vývojem, výrobou a prodejem produktů pro nedestruktivní testování materiálů, nanotechnologie, telemetrii a dále pro výkonovou elektroniku. Společnost je ISO certifikovaná a proexportně orientovaná.

Nově vstoupila na trh se svými unikátními napájecími výkonovými moduly s technologií STARMANS Silicon carbide power elektronics. Jejich využití je velice široké – od uplatnění pro elektro-mobilitu (vlaky, busy, auta, tramvaje, dobíjecí stanice), až po zvýšení výkonnosti speciálních měřících, zobrazovacích a monitorovacích technologií v různých oborech.

STARMANS electronics, s.r.o. má vlastní oddělení vývoje a výzkumu v oblasti nanotechnologií, inženýrské oddělení pro návrh přístrojů, nástrojů a zařízení. Mezi hlavní oblasti, na které se společnost zaměřuje, patří ultrazvukové, infračervené, magnetické a X-Ray nedestruktivní testování a vývoj systémů pro detekci, lokalizaci a klasifikaci povrchových a podpovrchových vad. Zařízení společnosti jsou používány v průmyslových aplikacích petrochemickém, výrobním, energetickém, dopravním, leteckém i zpracovatelském průmyslu.

STARMANS electronics, s.r.o. má své hlavní sídlo v Praze (Česká republika). Společnost kromě tohoto sídla vlastní dva výrobní závody v České republice a to ve Valašském Meziříčí a v Kladně u Prahy. STARMANS electronics, s.r.o. je jedinou firmou v České Republice, která vyvíjí a vyrábí ultrazvukové systémy. Firma má partnerské a servisní zastoupení v řadě států po celém světě: Německo (certifikace pro Deutsche Bahn), Rusko (certifikované pro NDT trh), USA, Japonsko, Rumunsko, Polsko, Řecko, Jižní Korea aj.

Ředitel a majitel firmy Ing. Stanislav Štarman, Ph.D. je aktivně zapojen do výzkumu, své výsledky a závěry prezentuje na vědeckých konferencích a seminářích z oblasti nedestruktivního zkoušení ultrazvukem (ICNDT, ECNDT, …), své výsledky publikuje v odborném tisku i knižně. Společnost řeší též dotační projekty od různých poskytovatelů (TAČR, MPO, EU fondy). V projektech spolupracuje se špičkovými vědeckými pracovníky z různých vysokých škol a Akademie věd ČR.

STARMANS electronics, s.r.o. v rámci evropského projektu pro výzkum nanočástic vytvořila vlastní laboratoř NanoStarLab., která je vybavena elektronovým skenovacím mikroskopem JEOL JSM-7001. Zařízení je využíváno nejen pro vlastní výzkum a dotační projekty, ale také pro potřeby zákazníků společnosti.

Součástí STARMANS electronics, s.r.o. je také oddělení, které se zabývá dovozem a prodejem elektronických součástek předních světových výrobců jako Mitsubishi, IXYS, Caddock, Atmel, Analog Devices, Philips a dalších. STARMANS electronics je proexportně orientovaná. V současné době dodává přístroje, systémy a aplikace do mnoha zemí po celém světě. Mezi hlavní odběratele patří: USA, Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Itálie, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Turecko, Blízký východ, Afrika, Japonsko, Korea, Írán, Mexiko, Brazílie, Austrálie, Malajsie, Indonésie, Indie, Čína a mnoho dalších.STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com