Horní menu > O společnosti

O společnosti STARMANS electronics

Společnost STARMANS electonics, s.r.o. byla založena v roce 1993 a díky své více než 20leté tradici patří mezi přední světové společnosti zabývající se vývojem, výrobou a prodejem produktů pro nedestruktivní testování materiálů. STARMANS electonics, s.r.o. má vlastní oddělení vývoje a výzkumu v oblasti nanotechnologií, inženýrské oddělení pro návrh přístrojů, nástrojů a zařízení. Mezi hlavní oblasti, na které se společnost zaměřuje, patří ultrazvukové, infračervené, magnetické a X-Ray nedestruktivní testování a vývoj systémů pro detekci, lokalizaci a klasifikaci povrchových a podpovrchových vad. Zařízení společnosti jsou používány v průmyslových aplikacích petrochemickém, výrobním, energetickém, dopravním, leteckém i zpracovatelském průmyslu.

STARMANS electonics, s.r.o. má své hlavní sídlo v Praze (Česká republika). Společnost kromě tohoto sídla vlastní dva výrobní závody v České republice a to ve Valašském Meziříčí a v Kladně u Prahy. Společnost také vlastní dceřinou společnost STARMANS systémy v Rusku a výrobky společnosti jsou certifikované pro tento trh. STARMANS electronics, s.r.o. je jedinou firmou v České Republice, která vyvíjí a vyrábí ultrazvukové systémy. Firma má partnerské a servisní zastoupení v řadě států po celém světě (Německo, Rusko, USA, Japonsko, Rumunsko, Polsko, Řecko, Jižní Korea aj.)

Ředitel firmy Ing. Stanislav Štarman, Ph.D. se aktivně zapojuje do výzkumu, své výsledky a závěry prezentuje na vědeckých konferencích a seminářích z oblasti nedestruktivního zkoušení ultrazvukem (ICNDT, ECNDT, …), své výsledky publikuje v odborném tisku i knižně.

STARMANS electonics, s.r.o. v rámci evropského projektu pro výzkum nanočástic vytvořila vlastní laboratoř NanoStarLab., která je vybavena elektronovým skenovacím mikroskopem JEOL JSM-7001. Zařízení je využíváno nejen pro vlastní výzkum a dotační projekty, ale také pro potřeby zákazníků společnosti.

Součástí STARMANS electonics, s.r.o. je také oddělení, které se zabývá dovozem a prodejem elektronických součástek předních světových výrobců jako Mitsubishi, IXYS, Catddock, Atmel, Analog Devices, Philips a dalších.

STARMANS electronics je proexportně orientovaná. V současné době dodává přístroje, systémy a aplikace do mnoha zemí po celém světě. Mezi hlavní odběratele patří: USA, Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Itálie, Rakousko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Turecko, Blízký východ, Afrika, Japonsko, Korea, Írán, Mexiko, Brazílie, Austrálie, Malajsie, Indonésie, Indie, Čína a mnoho dalších.STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com