Horní menu > O společnosti > Projekty TAČR

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLÁŠENÁ V ROCE 2011, PROGRAM ALFA - 2. VÝZVA

Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol

Název projektu: Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol

Identifikační kód projektu: TA02010733

Období projektu: leden 2012 - prosinec 2015

Hlavní příjemce: STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Ostatní příjemci: ČVUT - Fakulta elektrotechnická

Popis projektu:Hlavním cílem projektu je navrhnout sofistikovaný systém pro nedestruktivní testování železničních kol využívající magnetickou práškovou metodu.4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI O PODPORU ROKU 2014 PRO PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE ALFA

Časná detekce karcinomu prsu ultrazvukem

Název projektu: Časná detekce karcinomu prsu ultrazvukem

Identifikační kód projektu: TA04011392

Období projektu: 1.7.2014 - 31.12.2017

Hlavní příjemce: STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Ostatní příjemci:

Medico spol. s.r.o., Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Pod vodárenskou věží 1143, Praha 4

Popis projektu:Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Dalším cílem je vytvoření certifikované metodiky sonografického vyšetření prsu, použitelné v klinické praxi.

Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek

Název projektu: Automatické hodnocení videokymografických záznamů pro časnou diagnostiku a prevenci nádorových onemocnění hlasivek

Identifikační kód projektu: TA04010877

Období projektu: 1.7.2014 - 31.12.2017

Hlavní příjemce: Medico spol. s.r.o., Dunovského 330/13, 149 00 Praha 4

Ostatní příjemci:

STARMANS Electronics, s.r.o., V Zahradách 836/24, Praha 8

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis projektu:Cílem je doplnění stávajícího zařízení VKG kamery o sofistikovaný software k automatickému hodnocení lékařských nálezů vysokofrekvenčního zobrazení kmitání lidských hlasivek a přiřadit jim správnou diagnózu.STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com