Horní menu > O společnosti > Projekty CZECHINVEST

Rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti STARMANS electronics

Název programu: POTENCIÁL - výzva III.

Název projektu: Rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti STARMANS electronics

Identifikační kód projektu: 4.2 PT03/1023

Období projektu: 1.9.2012 - 31.12.2014

Popis projektu:Projekt je zaměřen rozšíření výzkumného a vývojového centra společnosti STARMANS electronics s r.o. o nové technologické centrum. V rámci stávajícího VaV centra jsou vyvíjeny materiály na bázi nanostruktur, navrhovány hardwarové komponenty, DPS a ověřovány fyzikální parametry vyvinutých vzorů. Hlavním záměrem je vývoj ultrazvukových systémů nové generace. Cílem je především vyvinout víceměničové ultrazvukové sondy typu „Phased Array“ včetně ultrazvukových přístrojů, které generují odpovídající ultrazvukové signály.Zvýšení konkurenceschopnosti, inovace produktu, výrobního procesu a interní komunikace

Název programu: Inovace - Výzva IV. - II. prodloužení.

Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti, inovace produktu, výrobního procesu a interní komunikace

Identifikační kód projektu: 4.1 IN04/1759

Období projektu: 1.1.2013 - 1.5.2015

Popis projektu:Projekt je zaměřen na inovaci výrobku a procesu výroby nových a inovovaných výrobků. Bude se jednat o inovaci ultrazvukových systémů DIO1000 a DIO2000. Součástí inovace procesu bude I vybavení zkušební laboratoře, ve které bude probíhat ověřování základních a pokročilých parametrů inovovaných výrobků.STARMANS electronics s.r.o.
V Zahradách 24, 180 00 Prague 8, Czech Republic EU
Phone: +420 283 842 063, Fax: +420 283 841 067
www.starmans.cz, E-mail: ndt.starmans@gmail.com